Klimarádi střední školy

Seminář pro
Střední školy ►

Projekt Klimarádi, zaměřený na poskytování komplexního vzdělávacího programu pro středoškolské studenty a neziskové organizace, úspěšně dosáhl svého cíle v rozvoji právních dovedností v oblasti klimatického aktivismu a aktivního občanství.

V rámci projektu Klimarádi jsme vytvořili příručku – Právo v Akci, která obsahuje jednoduché vysvětlení klíčových právních nástrojů pro aktivní občany, doplněné o reálné příklady z praxe v oblastech papírového aktivismu, demonstrací, policie a občanské neposlušnosti.

Podpora organizace AGIT (Activation of young generation in the times of Climate policy) a záštita spolku Klimatická Žaloba byly zásadní pro úspěšné uskutečnění našich aktivit. Díky těmto partnerstvím jsme mohli nabídnout kvalitní vzdělávací obsah a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a nápadů mezi účastníky.

Klimarádi lektoři

Petr Baroch – právník a aktivista, dlouhodobě se věnuje právní podpoře klimatického hnutí a cizinců, nyní aktivně řeší i krizi bydlení v kolektivu Jezevky. Má bohaté zkušenosti s právní i praktickou realizací rozmanitých a kreativních forem protestů a grass- roots iniciativ.

Klimarádi koordinátor

Mateo Tolić – koordinátor, od roku 2017 se věnuje koordinaci vzdělávacích projektů pro mladistvé a mladé dospělé. Připravoval grantové žádosti na mezinárodní projekty a později se začal starat také o jejich zdárnou realizaci. Tak aby vzdělávání bylo příjemné jak pro účastníky ale i objednatele a lektorstvo.

Klimarádi lektoři

Vincenc Bouček – advokát, od roku 2017 se aktivně věnuje právní podpoře klimatického hnutí, nejprve v právní skupině Limity jsme my, nyní zejména v Klimatické žalobě. Zkušenosti sbíral i při politických stážích v Německu a ve Frank Bold Advokáti

Reference
o právních dílnách

Scroll to Top