Klimarádi střední školy

Seminář pro
Střední školy

Klimarádi právní dílny

Právní dílna
pro neziskovky

Seminář pro
Střední školy

Právní dílna
pro neziskovky

Zajímá vás seminář Klimarádi pro střední školy nebo Klimarádi právní dílna pro neziskovky? Vyberte si sekci!

Projekt Klimarádi si klade za cíl poskytovat komplexní vzdělávací program. Zaměřuje se na středoškolské studenty a neziskové organizace, s důrazem na rozvoj právních dovedností v oblasti klimatického aktivismu, aktivního občanství a právních nástrojů.

Naše aktivity jsou navrženy tak, aby poskytovaly účastníkům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti. Ty mohou uplatnit ve svém každodenním životě a ve snaze o pozitivní změny v oblasti životního prostředí.

Naše semináře a workshopy jsou strukturovány tak, aby oslovily různé úrovně zkušeností. Od začátečníků v oblasti aktivismu a práva až po pokročilé účastníky, kteří jsou již obeznámeni s problematikou klimatických otázek.

Věříme, že každý, kdo se účastní našich akcí, odnese si nové perspektivy, znalosti a dovednosti. Ty jsou klíčové pro účinnou účast v klimatickém aktivismu a právních iniciativách.

Projekt Klimarádi vznikl pod záštitou spolku Klimatická Žaloba a je podporován organizací AGIT (Activation of young generation in the times of Climate policy).

NÁŠ TÝM

Klimarádi lektoři

Petr Baroch – právník a aktivista, dlouhodobě se věnuje právní podpoře klimatického hnutí a cizinců, nyní aktivně řeší i krizi bydlení v kolektivu Jezevky. Má bohaté zkušenosti s právní i praktickou realizací rozmanitých a kreativních forem protestů a grass- roots iniciativ.

Klimarádi koordinátor

Mateo Tolić – koordinátor, od roku 2017 se věnuje koordinaci vzdělávacích projektů pro mladistvé a mladé dospělé. Připravoval grantové žádosti na mezinárodní projekty a později se začal starat také o jejich zdárnou realizaci. Tak aby vzdělávání bylo příjemné jak pro účastníky ale i objednatele a lektorstvo.

Klimarádi lektoři

Vincenc Bouček – advokát, od roku 2017 se aktivně věnuje právní podpoře klimatického hnutí, nejprve v právní skupině Limity jsme my, nyní zejména v Klimatické žalobě. Zkušenosti sbíral i při politických stážích v Německu a ve Frank Bold Advokáti

Scroll to Top