Tento projekt došel ke konci

V případě zájmu o další právní dílnu nám napište @klimazaloba na instagramu či info@klimazaloba.cz

Klimarádi pro Střední školy

Klimarádi střední školy

Tento projekt došel ke zdárnému konci,
v případě zájmu o další seminář nám napište
@klimazaloba na instagramu či info@klimazaloba.cz

Co je seminář Klimarádi?

Klimarádi pro střední školy je interaktivní seminář zaměřený na téma ochrany klimatu a práva. Tímto propojením a podáním je v Česku jedinečný. Je veden zkušenou lektorskou dvojicí (jeden člověk z oboru vzdělávání mladých lidí, jeden z oboru práva).

Cílová skupina: studenti a studentky středních škol, skupiny o velikosti 20 – 30 osob, po dohodě i větší či menší skupiny.

Doporučená délka: Doporučená délka: 3 vyučovací hodiny, simulace soudního sporu 4 vyučovací hodiny.

Obsah: nabízíme tři varianty, vybrat si můžete jednu, případně dvě:

  1. Klima v souvislostech: poskytneme obecný úvod do změny a ochrany klimatu, občanských práv a do klimatického práva (mezinárodní dohody, situace v ČR a v EU). Studující se zamyslí nad svým vztahem k ochraně klimatu a nad tím, s jakými postoji se setkávají ve společenské diskuzi.
  2. Právní nástroje: poznáváme konkrétní občanské právní nástroje a ukazujeme si jejich praktické použití v kontextu ochrany životního prostředí a klimatu (jak žádat o informace, jak sepsat petici, jak svolat shromáždění);
  3. Simulace soudního sporu o ochranu zdraví a životního prostředí: rozdělíme si role a na příkladu fiktivního sporu o dopady uhelné elektrárny si názorně vyzkoušíme, jak probíhá soudní proces a na základě čeho soudy nalézají spravedlnost.

Principy, na kterých stojí náš vzdělávací program

  • ctíme dobrovolnost (studující si mohou sami určit, jak moc se do které aktivity zapojí)
  • rozvíjíme znalosti, dovednosti i postoje, dáváme prostor pro uvědomění si a sdílení pocitů
  • dbáme na rovnocenný vztah mezi lektorujícími a studujícími (lektorující berou ohled na potřeby studujících, přizpůsobují jim obsah i metody, obousměrná komunikace, sdílená odpovědnost za učení)
  • dáváme prostor pro aktivní zapojení studujících
  • učíme se spolupracovat ve skupině
  • střídáme rozmanité metody (s ohledem na různé potřeby a styly učení)
  • vytváříme podporující prostředí, které umožňuje zkoušet nové věci i dělat chyby (nehodnotíme, nevytváříme tlak na konkrétní výsledky)

V případě zájmu o Klimarádi pro Střední školy prosím
pište 
na email: edu@klimazaloba.cz nebo volejte na číslo +420 776 876 213

Klimarádi koordinátor

Mateo Tolić – koordinátor, od roku 2017 se věnuje koordinaci vzdělávacích projektů pro mladistvé
a mladé dospělé. Připravoval grantové žádosti
na mezinárodní projekty a později se začal starat také o jejich zdárnou realizaci. Tak aby vzdělávání bylo příjemné jak pro účastníky
ale i objednatele a lektorstvo.

Klimarádi právní dílny

Právní dílna
pro neziskovky

Projekt Klimarádi vznikl pod záštitou spolku Klimatická Žaloba a je podporován organizací AGIT (Activation of young generation in the times of Climate policy).

Scroll to Top