dokumentace
projektu klimarádi

Klimarádi střední školy
0

Studentů prošlo seminářem klimarádů

0

Příručka

Klimarádi právní dílny
0

Neziskových participantů prošlo právní dílnou

Projekt Klimarádi, zaměřený na poskytování komplexního vzdělávacího programu pro středoškolské studenty a neziskové organizace, úspěšně dosáhl svého cíle v rozvoji právních dovedností v oblasti klimatického aktivismu a aktivního občanství. Prostřednictvím našich seminářů a workshopů jsme účastníkům poskytli nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které mohou využít ve svém každodenním životě a v rámci snahy o pozitivní změny v oblasti životního prostředí.

Úspěch projektu Klimarádi je patrný ve zvýšeném zapojení mladých lidí a neziskových organizací do klimatických iniciativ a v jejich schopnosti efektivně využívat právní nástroje k prosazování environmentálních změn. Účastníci na různých úrovních zkušeností, od začátečníků po pokročilé aktivisty, odcházeli z našich akcí s novými perspektivami, znalostmi a dovednostmi, které jsou klíčové pro účinnou účast v klimatickém aktivismu a právních iniciativách.

V rámci projektu Klimarádi jsme vytvořili příručku – Právo v Akci, která obsahuje jednoduché vysvětlení klíčových právních nástrojů pro aktivní občany, doplněné o reálné příklady z praxe v oblastech papírového aktivismu, demonstrací, policie a občanské neposlušnosti. Tuto příručku jsme vytvořili s cílem rozšířit právní znalosti, podpořit aktivní občanství a snahy o ochranu klimatu zejména mezi středoškoláky a neziskovými organizacemi. Příručka je součástí studijních materiálů, které byly k dostání na workshopu PRÁVNÍ DÍLNY pro neziskovky.

Podpora organizace AGIT (Activation of young generation in the times of Climate policy) a záštita spolku Klimatická Žaloba byly zásadní pro úspěšné uskutečnění našich aktivit. Díky těmto partnerstvím jsme mohli nabídnout kvalitní vzdělávací obsah a vytvořit prostor pro sdílení zkušeností a nápadů mezi účastníky.

Projekt Klimarádi tedy úspěšně splnil své poslání a poskytl účastníkům nástroje potřebné pro aktivní zapojení do řešení klimatických problémů. Věříme, že tento projekt položil pevné základy pro další iniciativy a inspiroval nové generace klimatických aktivistů, kteří budou pokračovat v naší snaze o udržitelnější a spravedlivější svět.

Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli a podpořili jej. Bez jejich úsilí, nasazení a víry v změnu by nebylo možné dosáhnout těchto úspěchů. Těšíme se na další spolupráci a nové projekty, které budou pokračovat v našem společném úsilí o ochranu klimatu.

Reference
o právních dílnách

Scroll to Top